Akademivej

I-plus opfører boliger på Akademivej i Lyngby sammen med Rubow Arkitekter, DOMUS, AFRY og G.V.L. Beboelsen har en unik buet form, der har skabt et behov for et individuelt design til hver af de fem bygningsafsnit. Her har I-plus brugt vores tværfaglige tilgang til at bevare bygningens æstetik og sikre en effektiv servicering.

Siden februar 2021 er KAB boligselskab i gang med at opføre 150 nye boliger. Bebyggelsen skal benyttes både til beboelse samt erhverv og forventes at stå færdig i 2022.

Bygningerne er udformet som en bue, der starter vest ved DTU og rejser sig mod øst ved Lyngby Motorvejen. Dette specielle design er opdelt i fem sektioner, der hver kræver deres egen ventilationsløsning. Derfor har I-plus brugt vores tværfaglige tilgang som et kombineret ingeniør-og entreprenørfirma til at finde optimale løsninger. F.eks. har vi medtænkt sektionernes varierende radius i vores placering af indtag for at bevare bygningens æstetik

Derudover har vi fokuseret på at skabe ventilationsløsninger, der opfylder både bygherrens og brugernes behov. Her har vi f.eks. forsynet alle boliger med individuelle aggregater ud fra bygherrens ønske. Samtidig har vi skabt mere loftshøjde for brugerne ved at føre indtag i gulvet fremfor loftet.

Vi bruger yderligere vores ekspertviden til at sikre effektivitet på byggepladsen. Dette gør vi ved at anvende den samme type aggregat i alle boliger på trods af boligernes store forskelle. Herved kræver serviceringen af bebyggelsen mindre ressourcer og kan forgå mere effektivt.

Du kan læse mere om projektet her:

https://sn.dk/Det-Groenne-Omraade/Flere-nye-boliger-i-Lyngby-Opfoerer-150-nye-almene-boliger-paa-Akademivej-/artikel/1337900

https://domus.dk/node/349

https://rubowarkitekter.dk/?projekter=akademivej-boliger&rubowtax=1801

https://www.licitationen.dk/procurement/view/ 102787/lyngby_boligselskab_vkab_boliger_ved_akademivej

Fakta
Akademivej
Akademivej, Lyngby 2800
 
Byggeår
2021-2022
 
Sum
120 mio. kr.

Bygherre
KAB

Arkitekter 
Rubow Arkitekter og DOMUS
 
Ingeniør
AFRY

Entreprenør
G.V.L.
 
Ventilationsanlæg
150 anlæg

Luftmængde
54-462 m3/h

Særpræg
Dens unikke dynamiske form og placering af indtag og afkast.