Retortvej

I-plus opfører et nyt grønt Københavnerkvarter med central ventilation. Projektet udføres sammen med STB BYG, Kullegaard arkitekter og Henry Jensen A/S med et særligt fokus på grøn energi. Af denne grund bruger I-plus bl.a. centrale aggregater med en usædvanlig lav SFP-værdi for at gøre bygningens ventilation mere bæredygtig.

Retort ApS har siden august 2020 været i gang med at opføre 88 nye ungdomsboliger, der forventes at stå færdige i slutningen af 2021. Boligerne skal være med til at afhjælpe den store boligmangel i københavnsområdet, som særligt unge og studerende oplever. 

Bygningernes udføres som central ventilation med aggregater på taget. For at skabe tilfredsstillende løsninger for bygningens brugere og kunden, udfører vi balanceret ventilation af lejligheder, og installationer er i synlig newyorker-stil.

Der arbejdes også med at koble den nye bebyggelse sammen med det eksisterende byrum på Retortvej. Af denne grund opføres der opgangshuse med forskellige antal etager og former. Yderligere er facaden bygget op, så der skabes en overgang til de nærliggende boliger og industrikvarter. Derfor udfører vi kanalføring med henblik på at bevare den lige, rene tagflade.

Et andet vigtigt fokus i projektet er bæredygtighed. Derfor begrønnes taget, og solceller anvendes for at skabe et bæredygtigt byggeri. Derudover har vi anvendt centrale aggregater med en SFP-værdi på under 1 fremfor 1,5. Herved sænker vi energiforbruget med over 30% og hjælper med at gøre bygningen mere grøn.

Du kan læse mere om projektet her:

https://faod.dk/retortvej-i-valby-faar-88-ungdomsboliger/

https://www.bonava.dk/bolig/kobenhavn/valby/kulbanekvarteret

https://kullegaard.dk/projekter/retortvej-i-valby/

Fakta
Retortvej
Retortvej 43-45, Valby 2500 
 
Byggeår
Sommer 2020 – forår 2021

Bygherre
Retort ApS

Arkitekter 
Kullegaard Arkitekter 
 
Ingeniør
Henry Jensen A/S

Entreprenør
STB Byg
 
Ventilationsanlæg
Fire aggregater placeret på taget

Luftmængde
1000-1800 m3/h pr. aggregat 
 
Særpræg
Aggregater har en lav SFP-værdi på under 1