Stensagerprojektet

I-plus har dimensioneret og optegnet ventilation på Stenagerskolen. Projektet er udført i samarbejde med RUM, STB BYG A/S, MOE Denmark og BY+LAND ApS. Her har I-plus brugt vores ekspertviden og tværfaglige tilgang til at skabe en skole for en brugergruppe med særlige behov.

Aarhus Kommune lancerede i 2019 Stensagerprojektet, der skulle samle udbud til specialområdet under et tag. Projektet består af en ombygning af Toveshøjskolen, der forventes at stå færdig i form af Stensagerskolen i 2021.

Skolens brugergruppe består af personer med generelle indlæringsvanskeligheder, gennemgribende udviklingsforstyrrelser, autismespektrum forstyrrelse og/eller multiple funktionsnedsættelse. Af denne grund har det været vigtigt i projektet at skabe et optimalt design for brugerne. Derfor har I-plus ved hjælp af vores ekspertviden sikret mindst mulige gener for fremtidige elever. F.eks. har vi haft fokus på at formindske larm fra ventilationsanlægget. 

Som et kombineret ingeniør-og entreprenørfirma har I-plus selv dimensioneret og optegnet projektet. Her har vores tværfaglige tilgang sikret en effektiv omdannelse af abstrakt teori til praksis. Dette har gjort os i stand til hurtigt at finde de bedste løsninger, der opfylder elevernes specielle behov. 

På nedenstående billeder kan du se byggepladsen:

Du kan læse mere om projektet her:

https://www.building-supply.dk/article/view/748262/vejleentreprenor_vinder_17000_kvm_skoleprojekt_i_aarhus

http://www.byplusland.dk/essential_grid/stensagerprojektet-aarhus-kommune/

https://faod.dk/stb-byg-valgt-til-stensagerprojektet/

https://www.rum.as/projekter/stensagerprojektet

Fakta
Stensagerprojektet
Janesvej 2, Brabrand 8220
 
Byggeår
2019-2021
 
Sum
95 mio. kr.

Bygherre
Aarhus Kommune

Arkitekter 
Rum Arkitekter, By+ Land og Rie Ollendorf Arkitekter
 
Ingeniør
MOE A/S

Entreprenør
STB Byg
 
Ventilationsanlæg
2 nye aggregater

Luftmængde
Op til 6400 m3/h pr. aggregat

Særpræg
Indblæsning via. ventilationslofter i stuegrupperum og særlige brugerbehov