Vestamager Svømmehal

I-plus installerede ventilation i Vestamager Svømmehal. Projektet blev udført sammen med GPP Arkitekter, GVL, Erik Nord Arkitekter og MOE A/S. Her tillod det rummelige teknikrum os at sammentænke æstetik og funktion.

Vestamager Svømmehal i Tårnby Kommune har været undervejs siden 2018. I 2020 blev dørene slået op til svømmehallen, og i dag fungerer den som et samlingspunkt i kommunen.

For at skabe de bedste rammer for svømning, blev der i projektet sat fokus på faciliteternes kvalitet. Disse skulle skabe en afslappet atmosfære og en god oplevelse for brugerne. Derfor anvendte vi vores ekspertviden til at kombinere æstetik og funktion. Dette gjorde vi f.eks. ved at bruge specialdesignede riste til at føre luften op forbi vinduerne og for at forhindre kondens. Ligeledes udnyttede vi det store teknikrum til at lade rør krydse hinanden vinkelret, så rummets lige, flotte linjer blev bevaret.

Yderligere tog vi højde for de pragmatiske aspekter af ventilationen. F.eks. skabte vi mest mulig plads til at servicere ventilationen. Dette gjorde vi bl.a. ved at placere alle spjæld, så de betjenes uden at anvende stige. Herved sikrede vi en mere effektiv arbejdsproces.

På nedenstående billeder kan man se den færdigbyggede svømmehal:

Du kan læse mere om projektet her:

https://gvl.dk/Sportshaller/Vestamager-Svømmehal

https://www.taarnby.dk/kultur-og-fritid/vandet-i-byen/svommehaller/vestamager-svommehal/

Fakta
Vestamager Svømmehal
Ugandavej, Amager 2300
 
Byggeår
2018-2020
 
Sum
120.5 mio. kr.

Bygherre Tårnby Kommune

Arkitekter 
GGP Arkitekter A/S og Erik Nord Arkitekter
 
Ingeniør
MOE A/S

Entreprenør
G.V.L
 
Ventilationsanlæg
7 anlæg

Luftmængde
6000-15000 m3/h

Særpræg
Teknikrum, specialdesignede riste, specielt coatede anlæg og et aggregat med køl