Vision

I-plus ønsker at skabe en ventilationsbranche med mere sammenhæng. Som en af de eneste kombinerede ingeniør- og entreprenørfirmaer i Danmark formindsker vi afstanden mellem den abstrakte teori og den konkrete virkelighed. Dette giver bedre løsninger for brugerne samt en mere effektiv og gnidningsfri proces.

Det er denne vision vi tager med os ud på byggepladserne.

En entreprenør sidder med en tegning

Kvalitetsløsninger

For I-plus er gode løsninger effektive, tværfaglige og ikke mindst brugerorienterede. Disse opnår vi delvist ved at arbejde tæt sammen med vores partnere. Delvist skaber vi dem som et kombinerede ingeniør- og entreprenørfirma ved at tilpasse teorien til byggepladsens praktiske udfordringer.  

En vigtig del af gode resultater er processen. Selv om problemer ikke kan undgås, tager vi altid medansvar og sørger for at løse dem så hurtigt som muligt. Yderligere er vi også altid villige til at indgå i dialog, så vi kan forbedre os og skabe det ønskede resultat.

Ansvar

Vi er eksperter – og dette ansvar tager vi seriøst.

Et godt indeklima kan forbedre helbred og produktivitet. Af denne grund er vores arbejde altid af høj kvalitet. Vi tilpasser b.la. ventilationen til bygningens æstetik og funktion. Derudover sørger vi altid for, at vores analyser og målinger skaber det bedst mulige indeklima. Ligeledes undersøger vi alle led af ventilationen og minimerer indeklimaets støj.

I-plus tager også ansvar for omverdenen. Derfor sikrer vi os, at vores belastning af miljøet er så minimal som muligt. Dette gør vi ved at skabe langtidsholdbar ventilation samt gennem forskellige tiltag som bl.a. genbrug af papkasser og overskydende materiale.

En stue ses, hvoraf halvdelen er vist som en grov skitse og den anden halvdel er et realistisk billede

Tværfaglighed

Hos I-plus hører ord som tværfaglighed og pragmatik sammen. Da vi er et kombinerede ingeniør- og entreprenørfirma, skaber vi sammenhæng mellem den abstrakte teori og konkrete virkelighed.

Yderligere arbejder vi tæt sammen med andre dele af branchen. Denne tværfaglighed tillader os at komme med ydelser tilpasset din byggeplads’ behov. Det er nemlig dit indeklima, der er vigtigt for os. Derudover øger den effektiviteten og æstetikken samt skaber en mere sammenhængende proces.

Samarbejde

I-plus er både din sparringspartner og din samarbejdspartner.

Vi løfter i flok. Dette betyder, at vi tager ansvar på byggepladsen. Vi lytter til vores kunder og partnere for at tage hensyn til deres behov. Herudover giver vi vores medarbejdere stor medbestemmelse og mulighed for at påvirke deres hverdag. På denne måde får vi en gnidningsfri og effektiv proces.

Derudover lægger vi vægt på det tværfaglige samarbejde. Helhedsbilledet ude på byggepladserne er altafgørende for den måde, hvorved vi arbejder. Yderligere bygger vi bro mellem den abstrakte teori og den konkrete virkelighed. Dette gør vi for at kunne udføre vores ventilation både effektivt samt tilpasse den til bygningens funktion og æstetik. 

to personer planlægger et byggeprojekt henover et bord med tegninger, en lommeregner og en hjelm

Kontakt os

Kontakt os for mere information om vores ydelser indenfor ventilation. Både for mindre og større virksomheder.