Fra simple streger til den rene luft

I-plus favner bredt: Både ydelsesmæssigt og kompetencemæssigt. Vi er involveret i alle dele af processen – lige fra den spæde start til vedligeholdelsen af dit ventilationsanlæg.

Det kan betale sig at investere i et godt indeklima. Hos I-plus tilstræber vi at skabe et sundt indeklima. Vores ydelser er fleksible og vi tager udgangspunkt i hver enkelt kundes behov og laver individuelle løsninger. Ønsker du rådgivning eller et tilbud, er du altid velkommen til at kontakte os.

to personer planlægger et byggeprojekt henover et bord med tegninger, en lommeregner og en hjelm

Rådgivning

Vi bistår ved projektering af ventilation samt analyse af indeklimaforhold.

Fordelen ved vores beregninger er, at vi opstiller forskellige scenarier, der tilgodeser og forebygger indeklimaproblemer i nybyggeri, eksisterende bygninger og ved renovering.

Helt specifikt tilbyder vi følgende:

· Bsim beregninger
· Optegninger i REVIT Magicad
· Overholdelse af bygningsreglementet, normer og anvisninger for indeklima
· Udbudsbeskrivelser vedr. ventilation
· Kvalitetssikring af projektmateriale samt udførelse vedr. ventilation
· CFD beregninger

Ventilationsentreprise

Vi beregner, tegner og konstruerer alle tænkelige ventilationsløsninger fra start til slut. Indregulering er altid en del af vores ydelse.

Vores erfaring spænder fra avancerede industrispecifikke ventilationsløsninger til simple udsugninger i fx badeværelser. Dvs. HVAC-løsninger i alle former (Heating, Ventilation, and Air Conditioning).

· Boligventilation.

· Komfortventilation: herunder kontormiljøer, barer og restaurationer, dagligvarebutikker, lægeklinikker, børnehaver, skoler.

· Industriventilation: herunder procesudsug, svømmerhaller, fysiklokaler, værksteder. 

En mand skruer et filter fast i loftet
En person står og reparerer et ventilationsanlæg

Godt indeklima skaber et bedre liv

Vi udfører serviceeftersyn af dine installationer efter behov. 

I-plus servicerer alle former for ventilationsanlæg dvs. aggregater inklusiv kontrol af lovpligtig brandautomatik i henhold til DS428.

Foruden service på ventilation tilbyder vi også serviceaftaler på køleanlæg. 

Forud for alle serviceaftaler gennemgår vi din installation og brugsmønster, så vi bedst kan sammensætte en individuel serviceplan, der passer til dine behov.

Alle skal have et godt indeklima

Flere oplever, at deres indeklima ikke er så sundt, som det burde være.

Vores analyser og målinger hjælper dig til at få det bedst mulige indeklima. 

Vi undersøger alle led af ventilationskæden – lige fra strømmen til aggregatet over parameterindstillinger til selve måling af kvaliteten på den luft, du indånder. 

Det gode indeklima skaber det gode arbejdsmiljø. 

Vores indeklimamålinger og analyser gør det nemt at forbedre dit indeklima.  

Et trætermometer holdes i vejret

Kontakt os

Kontakt os for mere information om vores ydelser indenfor ventilation og indeklima